Descărcați acordul →

Logare

Înregistrare

Panoul Webmaster

Acord privind prelucrarea datelor - WebWave.

 

§1 Definiții

Termenii utilizați în prezentul document înseamnă:

 • Procesor – societatea/entitatea; WebWaver Maciej Czajkowski, ul. Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa, NIP 5222791884, REGON 145888958;

 • Serviciu - totalitatea conținutului site-ului http://WebWaveCMS.com, împreună cu actualizările și completările.

 • Utilizator - un utilizator al Serviciului;

 • Date - date cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează Procesatorului pentru prelucrare și pentru care Utilizatorul acționează în calitate de administrator;

 • GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • Acord - Prezentul acord de prelucrare a datelor;

 • Serviciu - un serviciu de creare și întreținere a site-urilor web și a magazinelor online în cadrul Serviciului.

 

§2 Dispoziții generale

În legătură cu înregistrarea Utilizatorului în Serviciu, Site-ul web include acest Acord de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele sunt prelucrate în măsura în care este necesar pentru a pune în aplicare prevederile regulamentului Serviciului.

 

§3 Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe baza prezentului acord, vor fi prelucrate următoarele categorii de date ale persoanelor:

 • Clienți ai magazinului online creat de Utilizator în cadrul Serviciului;

 • Persoanele care contactează Utilizatorul prin intermediul formularului de contact plasat pe site-ul creat de Utilizator pe Serviciu;

Utilizatorul declară că este autorizat să încredințeze Prelucrătorului prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile și în măsura specificată în Acord, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, în special GDPR.

Procesatorul colectează, înregistrează, stochează, modifică, organizează, analizează, anonimizează, șterge, inclusiv în mod automatizat, date cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a furniza Serviciul. în baza prezentului Acord, vor fi prelucrate următoarele:

 • date obișnuite; 

 • date ale persoanelor care nu au atins vârsta majoratului (inclusiv cumpărătorii cu vârsta sub 18 ani);

 • categorii speciale de date cu caracter personal, adică datele enumerate la articolul 9 din GDPR, dacă rezultă din natura activității comerciale a Utilizatorului.

 

§4 Principiile de prelucrare a datelor de către procesator în numele utilizatorului

Procesatorul este obligat să:

 • Prelucrarea datelor în conformitate cu dispozițiile legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special GDPR.

 • Să prelucreze Datele numai pe baza instrucțiunilor documentate ale Utilizatorului (ținând cont de prevederile articolului 28 alineatul (3) litera (a) din GDPR), prin care Procesatorul și Utilizatorul înțeleg încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Procesator în baza prevederilor Regulamentului;

 • să se asigure că persoanele autorizate să prelucreze Datele s-au angajat să păstreze confidențialitatea informațiilor sau sunt supuse unei obligații legale corespunzătoare de confidențialitate;

 • Să întreprindă (să implementeze) toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate (ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costul implementării și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscul de probabilitate și gravitate diferite pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice) pentru a asigura un nivel de securitate adecvat acestui risc;

În temeiul dreptului la audit (inclusiv la inspecție), utilizatorul are dreptul de a solicita informații de la persoana împuternicită de către operator cu privire la prelucrarea datelor de către acesta, trimițând o cerere la următoarea adresă de e-mail: contact@webwavecms.com. La primirea solicitării, Procesatorul va răspunde la cerere (inclusiv furnizarea informațiilor solicitate) în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea solicităriiProcesatorul este autorizat să încredințeze în continuare prelucrarea Datelor altor entități care prelucrează date, cum ar fi companiile care se ocupă de expedieri într-un magazin online creat de Utilizator, subcontractanții Procesatorului, furnizorii de găzduire care furnizează servicii Procesatorului etc. Procesatorul se asigură că va utiliza numai serviciile unor astfel de entități de prelucrare ulterioară a datelor care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a îndeplini cerințele GDPR și pentru a proteja drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate.

 

§5 Ștergerea datelor

După ce utilizatorul își șterge contul din Serviciu, procesatorul va șterge datele și copiile acestora, cu excepția cazului în care legislația Uniunii Europene sau legislația Poloneză impune păstrarea datelor cu caracter personal.

 

§6 Dispoziții finale

Acordul este valabil pe întreaga perioadă de utilizare a serviciului de către utilizator.

În aspectele nereglementate, inclusiv în cazul modificărilor la Acord, se aplică prevederile regulamentului.

În caz de neconcordanță între dispozițiile prezentului Acord și cele ale Regulamentului, prevalează dispozițiile prezentului Acord.

 

Creează Site-uri Web si Magazine Online cu ajutorul platformei WebWave ! Alege unul dintre șabloanele deja optimizate pentru dispozitivele mobile și modifică-l după propriile necesități sau începe cu o pagina curată.

contact@webwave.ro


Scrie-ne pe chat
De luni până vineri, de la 9:00 până la 17:00

    

 

Acest site a fost creat în cu ajutorul platformei WebWave 

 

Urmărește-ne pe: