Logare

Înregistrare

Panoul Webmaster

§ 1 - Definiții

 • Serviciu - întregul mediu și conținut al serviciului online disponibil la http://WebWave.ro, inclusiv actualizările și îmbunătățirile.

 • Termeni și condițiile - un set de prevederi pe care trebuie să le acceptați în totalitate pentru a utiliza Serviciul. Termenii de utilizare constituie întregul acord între dumneavoastră și noi în ceea ce privește utilizarea Serviciului.

 • Utilizator/ Dumneavoastră - o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, care are un cont de Administrator și/sau Editor în cadrul Serviciului.

 • Părți Terțe - o persoană fizică, o persoană juridică sau o organizație neîncorporată, alta decât un Utilizator.

 • Site web - un site web creat cu ajutorul Serviciului.

 • Panoul Webmaster - un panou pentru crearea și administrarea site-urilor web.

 • Panoul de editare a site-urilor - un panou pentru editarea avansată a aspectului, a conținutului și setărilor unui site web.

 • Panou CMS - un panou pentru editarea de bază a conținutului și a setărilor unui site web.

 • Administrator (Webmaster) - un utilizator cu acces la panoul Webmaster. Administratorul poate edita site-urile web selectate utilizând panoul Website Builder și panoul CMS. Un utilizator poate avea un singur cont de Administrator.

 • Editor - un utilizator care are acces la panoul CMS al unui site web. Un utilizator poate avea mai multe conturi de editor.

 • Proprietarul Serviciului / Noi - WebWaver Maciej Czajkowski str. Sucharskiego 3/5, 01-390 Varșovia.

Expresiile la singular includ și pluralul și invers. Expresiile dintr-un anumit gen gramatical includ și alte genuri gramaticale.

 

§ 2 - Dispoziții generale

Puteți utiliza serviciul numai în conformitate cu regulile indicate în Termenii și condiții, sub rezerva acceptării prealabile a acestora și în conformitate cu legile aplicabile.

 

§ 3 - Securitate

1. Securitatea generală

În conformitate cu procedurile concepute pentru a asigura securitatea, prin acceptarea Termenilor de utilizare, în legătură cu orice utilizare a Serviciului, sunteți de acord:

 • să nu trimiteți informații comerciale (de exemplu, spam) prin intermediul Serviciului, inclusiv prin e-mail;

 • să nu trimiteți invitații pentru a se înregistra în cadrul serviciului unor utilizatori necunoscuți;

 • să nu utilizați Serviciul prin intermediul unei alte interfețe decât cea furnizată de noi;

 • să nu administreze, să nu organizeze sau să nu participați în alt mod la acte de concurență neloială, astfel cum sunt definite în Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale (Monitorul Oficial 03.153.1503, versiunea consolidată).

 • să nu răspândăți viruși sau orice alt tip de malware;

 • să nu solicitați datele altor utilizatori necesare pentru a se conecta la conturile lor în Serviciu sau să obțină în alt mod datele într-un mod ilegal;

 • să nu colecteze informații despre alți utilizatori, inclusiv cu ajutorul unor programe speciale (de exemplu, web crawlere);

 • să nu postați sau să publicați conținut ilegal, cum ar fi, de exemplu, conținut pornografic, fascist sau nazist sau conținut care convinge sau amenință cu comiterea infracțiunilor sau a altor infracțiuni în conformitate cu legile aplicabile;

 • să nu testați serviciul din punct de vedere al securității sau al capacității de a autoriza accesul la informațiile conținute în serviciu;

 • să nu decompilați, să facă inginerie inversă sau să încerce în alt mod să obțină codul sursă aparținând proprietarului serviciului;

 • să nu copiați niciun element al site-ului, în special elementele grafice, scripturile și altele.

 • să nu colectați niciun fel de date cu caracter personal în legătură cu utilizarea serviciului, inclusiv, în special, datele cu caracter personal ale utilizatorilor serviciului.

 • să nu încărcați niciun software și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea duce la o funcționare defectuoasă a serviciului;

 • să nu încurajați pe nimeni să încalce Termenii și condițiile;

 • să nu utilizați în mod ilegal, în legătură cu utilizarea Serviciului, niciun design industrial, marcă comercială, brevet sau orice alte drepturi care decurg, printre altele, din legile privind drepturile de autor, proprietatea intelectuală, proprietatea industrială, mărcile comerciale, brevetele și alte legi aplicabile.

 

2. Securitatea datelor cu caracter personal și a datelor de înregistrare

Pentru a asigura securitatea datelor personale și a datelor de înregistrare, prin acceptarea Termenilor și a condițiilor, sunteți de acord:

 • să furnizeze date cu caracter personal adevărate și exacte;

 • să nu divulge nimănui parola contului dvs. sau al altcuiva și nici să nu întreprindă alte acțiuni care ar putea duce la dezvăluirea detaliilor unui anumit cont către o parte terță fără consimțământul explicit al utilizatorului;

 • să nu vă creați mai mult de un cont de administrator în cadrul serviciului;

 • că, în cazul în care creați un cont pentru o altă entitate, și nu pentru dumneavoastră, veți obține consimțământul entității respective pentru a crea contul, precum și declarația de conformitate a entității respective cu aceste Termeni și condiții. Prin crearea unui cont pentru o altă entitate, declarați simultan că dețineți aceste consimțăminte și declarații și că le puteți prezenta la cererea noastră.

 • În cazul în care ne solicitați să taxăm o altă entitate cu plata pentru utilizarea Serviciului, trebuie să aveți consimțământul entității menționate anterior pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale entității menționate anterior, astfel încât să putem taxa această entitate cu plata respectivă, în conformitate cu legile aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (JO L 119, 4.5.5.2016, p. 1), precum și consimțământul entității menționate mai sus pentru transmiterea datelor sale cu caracter personal către noi în scopul prelucrării, astfel cum este descris mai sus;

 • să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea încălca drepturile altor utilizatori ai serviciului, precum și ale altor terți, în legătură cu utilizarea serviciului.

 

§ 4 - Declarații ale utilizatorului

Prin acceptarea Termenilor și a condițiilor, dumneavoastră:

 • declarați că aveți peste 18 ani sau că aveți acordul părinților sau al tutorilor legali pentru a utiliza Serviciul, ținând cont de drepturile și consecințele care decurg din acest fapt;

 • declarați că aveți capacitatea deplină de a acționa;

 • sunteți de acord să primiți în format electronic informații legate de contul utilizatorului și de activitățile acestuia în cadrul serviciului, precum și buletine informative și alt conținut de marketing;

 • declarați că furnizați date cu caracter personal adevărate. Sunteți pe deplin responsabil pentru exactitatea datelor. În cazul în care furnizați date inexacte, ne rezervăm dreptul de a vă bloca sau de a vă șterge contul, sub rezerva unei notificări prealabile.

 • sunteți de acord - în cazul invitațiilor la Serviciu trimise de dvs. - că persoana invitată de dvs. a primit o invitație care conține datele dvs. incluse în datele expeditorului invitației, inclusiv numele și prenumele dvs. și adresa de e-mail.

 • sunteți de acord cu utilizarea de către noi, parțial sau integral, a fotografiilor, imaginilor și conținutului site-ului web creat de dvs. prin utilizarea Serviciului, în mod gratuit, în scopul publicității și promovării Serviciului, inclusiv prin publicarea acestora online pe paginile Serviciului sau pe rețelele de socializare.

 

§ 5 - Înregistrare

 • Trebuie să vă înregistrați prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe paginile serviciului.
 • Puteți anula procedura de înregistrare în orice moment, ceea ce va duce la ștergerea tuturor datelor dumneavoastră de înregistrare din serviciu.
 • Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să vă conectați întotdeauna la Serviciu prin intermediul formularului de conectare disponibil pe paginile Serviciului.
 • Prin introducerea datelor în formularul de înregistrare, confirmați, de asemenea, acuratețea datelor introduse.

 

§ 6 - Crearea și funcționarea site-urilor web

 • Administratorii sunt autorizați să creeze și să administreze site-uri web.

 • Site-urile web sunt create cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziția administratorului în cadrul serviciului.

 • Administratorii pot edita aspectul (forma), conținutul și setările site-urilor web folosind panoul Website Builder.

 • Administratorii și editorii pot edita conținutul site-urilor web utilizând panoul CMS 5. Un site web poate fi publicat online în orice moment.

 

§ 7 - Plăți

 • Puteți alege între diferite pachete de servicii în funcție de taxele de întreținere a site-ului web. Specificațiile detaliate ale pachetelor sunt prezentate în Lista de prețuri disponibilă pe paginile de servicii.

 • Taxele pentru serviciile furnizate în legătură cu un site web sunt percepute pe baza tarifelor aplicabile proprietarului site-ului web.

 • Plățile se efectuează numai în conformitate cu instrucțiunile stabilite în cadrul serviciului.

 • Plățile sunt procesate de către entitatea specificată pe pagina Lista de prețuri.

 • Prin alegerea unui card de credit sau de debit ca metodă de plată, sunteți de acord ca cardul de credit sau contul bancar să fie debitat automat. În același timp, sunteți de acord că Serviciul poate utiliza intermediari terți de procesare a plăților și le poate dezvălui detaliile tranzacției.

 • Dacă alegeți un card de credit sau de debit ca metodă de plată, taxa pentru fiecare perioadă de abonament ulterioară va fi debitată automat, până când vă anulați abonamentul. Ar trebui să anulați abonamentul înainte de noua perioadă de abonament.

 • Plățile prin card de credit sau de debit sunt gestionate de PayLane sp. Z o.o. cu sediul în Gdańsk la Norwida 4, cod poștal: 80-280, KRS: 0000227278

 

§ 8 - Recomandări și Comision

 • Un administrator poate recomanda altor persoane (terțe părți) să se alăture serviciului. În momentul înregistrării, o persoană recomandată în acest mod devine Administrator recomandat.

 • În urma plății unei taxe pentru site-ul web creat de administratorul recomandat, administratorii care au contribuit direct sau indirect la recomandarea administratorului respectiv primesc un comision. Politica de comisioane este descrisă în detaliu pe paginile Serviciului.

 • Comisionul este plătit sub formă de Mijloace WebWave, care pot fi utilizate pentru a achiziționa servicii oferite de noi sau transferate într-un cont bancar în conformitate cu prevederile stabilite pe paginile de servicii.

 • Un comision nu este achitat, atunci când Mijloace WebWave au fost folosite pentru achitarea Serviciului.

 • În cazul în care administratorul care a creat un site web își pierde drepturile de administrator pentru respectivul site web, comisionul nu mai este datorat. În cazul în care drepturile administratorului pentru site-ul web sunt restabilite, comisionul nu se reînnoiește.

 

§ 9 - Drepturile proprietarului

 • Ne rezervăm dreptul de a posta anunțuri pe site-urile web.

 • Ne rezervăm dreptul de a insera așa-numitele hyperlink-uri către alte site-uri web care nu ne aparțin sau care sunt în afara controlului nostru.

 • În cazurile justificate de lege, drepturile și obligațiile altor entități, încălcarea drepturilor personale ale unui alt Utilizator sau ale unei terțe părți, încălcarea Termenilor și a condițiilor sau orice acțiune a dvs. care poate duce la o funcționare defectuoasă a Serviciului, avem dreptul de a:

  vă solicităm să ștergeți imediat datele inexacte;

  să blochăm site-ul web și/sau contul de utilizator până la clarificarea problemei;

  să ștergem contul dacă continuați să ignorați cererile de remediere sau de încetare a încălcării.

 

§ 10 - Drepturile utilizatorilor

Aveți dreptul la:

 • deținerea unui singur cont de administrator în cadrul serviciului;

 • deținerea unui număr nelimitat de conturi de editor în cadrul serviciului;

 • accesarea, modificarea sau ștergerea datele dvs. personale utilizând opțiunile contului;

 • trimiterea prin e-mail a întrebărilor referitoare la orice problemă legată de funcționarea Serviciului;

 • renunțarea la utilizarea Serviciul prin ștergerea contului dumneavoastră în orice moment. În ceea ce privește orice probleme legate de comisionul acordat și de plata acestuia în legătură cu anularea, trebuie să ne trimiteți prin e-mail o solicitare în acest sens în termen de 30 de zile de la data ștergerii contului dvs. din Serviciu.

 

§ 11 - Plângeri

 • Aveți dreptul de a contesta orice decizie a noastră. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere dacă considerați că nu respectăm Termenii și condițiile sau că ne încălcăm obligațiile care ne revin în temeiul Termenilor și a condițiilor, prin depunerea unei plângeri și clarificarea faptelor la adresa noastră de e-mail.

 • Reclamațiile se trimit la adresa noastră de e-mail.

 • Plângerile ar trebui depuse în termen de cel mult două săptămâni de la producerea evenimentului de bază. O reclamație depusă după această perioadă va fi lăsată nesoluționată, fapt despre care veți fi informat de către noi.

 • După examinarea apelului (reclamației), veți primi un răspuns și justificarea acestuia prin e-mail în termen de două săptămâni. O reclamație rezolvată o dată nu va fi reexaminată.

 

§ 12 - Drepturi de autor și proprietate intelectuală

 • Tot conținutul și forma Serviciului, inclusiv textul, fotografiile, designul graifc, animațiile digitale codul paginii Serviciului și alte elemente care nu au fost introduse în Serviciu de către dumneavoastră constituie proprietate intelectuală pe care avem dreptul sau singurul drept de a o utiliza.

 • Orice utilizare a conținutului Serviciului menționat mai sus de către Utilizatori sau Terți fără consimțământul expres al entității îndreptățite prin lege să dispună de conținut este interzisă și poate atrage răspunderea Utilizatorilor sau Terților pentru daune în temeiul legii drepturilor de autor, al legii proprietății intelectuale, al Codului civil sau al altor legi aplicabile.

 • Informațiile și datele cu caracter personal colectate în legătură cu funcționarea Serviciului vor fi gestionate, administrate și prelucrate de noi.

 

§ 13 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul înregistrării și pentru a asigura un contact mai bun și mai rapid cu utilizatorii serviciului, precum și în scopurile enumerate mai jos, inclusiv în special:

  pentru a acționa în conformitate cu consimțământul acordat, de exemplu, în scopuri de marketing. Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, informațiile comerciale vă vor fi trimise în scopuri de marketing după obținerea consimțământului părintelui sau tutorelui (reprezentant legal);

  pentru a asigura respectarea de către proprietarul serviciului a legilor aplicabile, inclusiv respectarea obligațiilor care îi revin proprietarului serviciului în temeiul legilor aplicabile;

  pentru a menține și a afișa site-uri web sau să comunice prin intermediul acestor site-uri web. În acest scop, este posibil să folosim date de identificare, cum ar fi numărul IP, numărul de dispozitive și alte detalii. Vom utiliza datele menționate mai sus în măsura și pe baza consimțământului dumneavoastră sau a legilor aplicabile.

  în scopuri de marketing;

  pentru arhivare;

  pentru audituri sau investigații;

  pentru punerea în aplicare a mecanismelor de control al activității și al gestiunii;

  pentru cercetare statistică, istorică sau științifică;

  pentru înregistrarea și întreținerea domeniul în cazul în care utilizatorul cumpără un astfel de domeniu. Date precum: nume, prenume, e-mail, telefon, adresă poștală, denumirea societății (dacă este cazul), CNP sunt transferate operatorului sistemului de înregistrare și întreținere a domeniului,

  pentru a achiziționa un Plan Premium, în cazul în care Utilizatorul cumpără un astfel de Plan Premium. Datele de tranzacție, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numele companiei (dacă este cazul), inclusiv datele cu caracter personal, pot fi transferate către PayLane Sp. z o. o. o. cu sediul în Gdańsk str. Norwida 4, cod poștal: 80-280, KRS: 0000227278. în măsura în care este necesar pentru a procesa plata comenzii.

 • Furnizați datele dvs. personale în mod voluntar și, de asemenea, sunteți de acord în mod voluntar cu prelucrarea acestora de către noi. Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal din Polonia este în prezent Inspectorul general pentru protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.

 • Declarăm că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (JO L 119, 4.5.2016, p. 1) și că implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor și categoriilor de date protejate și, în special, protejăm datele dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii sau deteriorării. Posibilii destinatari ai datelor dvs. pot fi alți utilizatori ai serviciilor, lucru pe care îl recunoașteți și îl acceptați prin prezenta.

 • Aveți dreptul să:

  să vă accesați și să vă corectați datele cu caracter personal;

  să vă fie șterse datele cu caracter personal în totalitate și definitiv (așa-numitul drept de a fi uitat);

  să ne solicitați să vă transferăm datele cu caracter personal către un alt operator;

  să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în totalitate sau parțial. Retragerea unui consimțământ nu aduce afectarea dreptului nostru de a prelucra datele cu caracter personal în scopurile descrise în respectivul consimțământ până la retragerea acestuia. De asemenea, este posibil ca - în conformitate cu legea - să avem dreptul de a prelucra datele pe un alt temei juridic sau în alte scopuri;

  de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Acest drept nu trebuie să aducă afectarea drepturilor și libertăților altora, inclusiv secretelor comerciale sau proprietății intelectuale, și este pus în aplicare, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Putem solicita clarificări cu privire la informațiile sau acțiunile vizate de cerere.

 • Datele sunt colectate prin intermediul formularului de înregistrare menționat la § 5 din prezentele în Termenii și condițiile și în legătură cu alte utilizări ale Serviciului, de exemplu, atunci când se furnizează datele de facturare.

 • În cazul în care luăm cunoștință de faptul că utilizați Serviciul într-un mod incompatibil cu Termenii și condițiile sau cu legile aplicabile, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a stabili responsabilitatea dvs., sub rezerva înregistrării faptului de obținere și a conținutului datelor, în scop de probă.

 

§ 14 - Cerințe tehnice

 • Pentru a putea utiliza serviciul, trebuie să folosiți un browser web adecvat. Pentru o funcționare corectă a Serviciului, trebuie să utilizați unul dintre următoarele browsere: Chrome 60.x, Firefox 50.x sau o versiune mai nouă.

 • Recunoașteți prin prezenta că, în ciuda măsurilor preventive implementate de noi, utilizarea serviciilor noastre prin mijloace electronice poate implica riscurile obișnuite asociate cu utilizarea internetului sau a rețelelor electronice, cum ar fi riscul instalării de software ostil (de exemplu, viruși, troieni) sau riscul pierderii de date din cauza unei căderi bruște de tensiune.

 

§ 15 - Dispoziții finale

 • Orice litigii și revendicări care decurg din utilizarea serviciului vor fi soluționate de o instanță competentă în conformitate cu legile aplicabile.

 • Prezentele Termenii și condițiile sunt guvernate de legislația poloneză.

 • Trebuie să vă păstrați parola într-un loc sigur. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea contului dumneavoastră personal, precum și pentru orice consecințe care rezultă din securizarea necorespunzătoare a contului sau a parolei dumneavoastră sau din divulgarea acestora către terți.

 • Niciun conținut al Serviciului nu va fi considerat ca reprezentând o ofertă comercială sau o informație comercială în sensul legilor aplicabile.

 • În cazul în care oricare dintre dispozițiile Termenii și condițiile devine inaplicabilă sau ilegală, celelalte dispoziții rămân în vigoare.

 • Termenii și condițiile constituie întregul acord între proprietarul serviciului și utilizatori.

 • Prin acceptarea Termenilor și a condițiilor, declarați că ați citit în întregime toate prevederile acestora și nu ridicați obiecții cu privire la conținutul și forma lor și sunteți de acord să respectați toți Termenii și condițiile.

Serviciul online WebWaveCMS.com este conceput pentru a vă permite să creați site-uri web pentru dumneavoastră sau pentru alții fără a avea nevoie de cunoștințe de programare.

Pentru a utiliza serviciile furnizate de WebWaveCMS.com, trebuie să acceptați în întregime următorii Termeni și condițiile.

Toate serviciile sunt furnizate în conformitate cu legislația poloneză și cu aceste Termeni și condiții.

Termeni și condiții.

 

Creează Site-uri Web si Magazine Online cu ajutorul platformei WebWave ! Alege unul dintre șabloanele deja optimizate pentru dispozitivele mobile și modifică-l după propriile necesități sau începe cu o pagina curată.

contact@webwave.ro


Scrie-ne pe chat
De luni până vineri, de la 9:00 până la 17:00

    

 

Acest site a fost creat în cu ajutorul platformei WebWave 

 

Urmărește-ne pe: